Vi bistår dine ressursbehov med dedikerte eksperter

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

 


 

 

 

Vår tjenestekatalog

 • Forretningsutvikling

  Innovasjon
  Produktutvikling
  Produktbeskrivelser/
  produktnotat
  Kartlegge forretningsprosesser
  Workshops basert på anerkjente metoder
  Beslutningsstøtte/ledergruppe notat

 • Utviklings- og forvaltningsprosjekt

  Prosjektledelse
  EPOS
  Brukerhistorier
  Kvalitetskrav
  Kravspesifisering
  Use-case
  Analyse og design
  Testledelse
  Testing, alle disipliner

 • Oppfølging av produksjon

  Sterk kunderepresentant i mottaksprosjekter
  Feilhåndteringsrutiner
  Endringshåndteringrutiner
  Problemløsningsrutiner
  (ITIL)
  Drift og infrastruktur
  Helpdesk og support
  Utarbeide KPI rapportering

FinExp er et spesialistselskap som jobber med få utvalgte oppdrag innen finans- og forsikring.

Vår unike kompetanse i skjæringspunktet mellom forretning og IT, setter oss i god stand til å forstå helheten i oppdraget.

Grunnet stor oppdragsmengde har vi svært begrenset med ressurser ut 2017.  

 

Org.nummer 818731922